Styrelsen

Styrelse och funktionärer                                                  snabela har ersatts av X för att minska risken för hacking

Ordförande Leif Karlsson leif.karlsson.fargelandaXgmail.com
Vice ordförande Erik Johansson ejohansson373Xgmail.com
Kassör Ingemar Lindhe in.lindeXtelia.com
Sekreterare Ingemar Lindhe in.lindeXtelia.com
Ledamot  Erling
Johansson
erlinggunnarXoutlook.com

 

Ledamot Monika Lignell monlig55Xhotmail.se
Suppleant 
Lars-Olof Larsson
lars.olof1Xtelia.com
Revisor Rolf Johansson mollskogXgmail.com
Revisor Åke Karlsson 0528-10722
Revisorersättare Sören Henriksson 0524-30470
Valberedning Kjell-Ove Jacobsson
Valberedning Sten Johansson 0524-30443