Om oss

Färgelanda släktforskare är en förening för släktforskare bosatta i Valbo härad på Dal eller med rötter i häradet.
Oavsett var Du bor är Du välkommen som medlem i föreningen.
Föreningen har ca 170 medlemmar varav flera i övriga Sverige och utlandet:
Valbo härad består av de åtta socknarna i Färgelanda kommun: Färgelanda, Högsäter, Järbo, Lerdal, Rännelanda, Råggärd, Torp och Ödeborg samt Valbo-Ryr i Munkedals kommun.
Färgelanda Släktforskare bildades 1996 och ger ut medlemstidningen Valboforskarna två gånger per år.