Ödeborg

Släktdata om Ödeborg
Klicka här

Publikationer om Ödeborg
Vägledning för besökande till Dalslands fornsal  i  Ödeborg
A Linder och Gösta Berg 1923

Ödeborgs Bruks Aktiebolag 1898-1948 
Åke Anjou 1948

Ödeborgs Bruk
Verksdadsklubben Gunnebo Troax Protection Ödeborg 
Roy (Johansson) Ferling 1998

Pågående projekt
En arbetsgrupp arbetar med att dokumentera hus och boende i Ödeborgs tätort.
Har Du bilder eller annan information kontakta
Lars Olof Larsson tel 0528-10101 eller e-post lars.olof1@telia.com