Lerdal

Släktdata om Lerdal
Klicka här

Publikationer om Lerdal
Lerdal vår hembygd (1991)
För info ring Christina Gustafsson tel 0528-60075 e-post m.christina.gustafsson@telia.com

Torpinventering i Lerdal (2000)
För info ring Christina Gustafsson tel 0528-60075 e-post m.christina.gustafsson@telia.com