Valboforskarna

Föreningens medlemstidning heter Valboforskarna och ges ut två gången per år.
Tidningen ingår i medlemsavgiften.
Bidrag till tidningen samt tips och synpunkter på innehållet mottages tacksamt.
Redaktionen:
Bengt J O Johansson e-post: bengtjojXgmail.com
Rolf Johansson e-post: mollskogXgmail.com

Enstaka tidigare nummer av Valboforskarna kan köpas i mån av tillgån för 30 kronor /st. plus porto.
Beställ av Ingemar Lindhe e-post: in.lindeXtelia.com

X betyder @

Tidningsarkiv

Valboforskarnas artikelinnehåll 1-2024

Valboforskarnas artikelinnehåll 1-2023

2017-2
Valboforskarna 2018-1

Valboforskarna-2018-2

Valboforskarna-2019-1

Valboforskarna-2019-2

Valboforskarna 2020-1

Valboforskarna 2020-2


Valboforskarna 2021-1

Valboforskarna 2021-2

Valboforskarna 2022-1