Torp

Släktdata om Torp
Klicka här

Publikationer om Torp
Folk, gårdar och torp i vår hembygd (2009)
Föreningen Sockenböcker i Nättjebacka
För info Ingemar Lindhe tel, 0528 71468 eller e-post in.linde@telia.com
Pris 200 kronor plus fakt

Torp en socken på Dal (2013)
Föreningen Torps sockenbok
För info: Ingemar Lindhe tel, 0528-71468 eller e-post in.linde@telia.com
Pris 500 kronor plus frakt

Konfirmander i Torp och Valbo-Ryr 1901-2000 (2010)
För info: Ingemar Lindhe tel, 0528-71468 eller e-post in.linde@telia.com
Pris 400 kronor plus frakt