Valboforskarna

Föreningens medlemstidning heter Valboforskarna och ges ut två gången per år.
Tidningen ingår i medlemsavgiften.
Bidrag till tidningen samt tips och synpunkter på innehållet mottages tacksamt.
Redaktionen:
Bengt J O Johansson e-post: bengtjojXgmail.com
Rolf Johansson e-post: mollskogXgmail.com

Enstaka tidigare nummer av Valboforskarna kan köpas i mån av tillgån för 30 kronor /st. plus porto.
Beställ av Ingemar Lindhe e-post: in.lindeXtelia.com

X betyder @

 

Tidningsarkiv

Kopia av Tidningens artikelinnehåll 1-2021
2007-1  2007-2
2008-1  2008-2
2009-1  2009-2
2010-1   2010-2
2011-1    2011-2
2012-1   2012-2
2013-1   2013-2
2014-1   2014-2
2015-1   2015-2
2016-1   2016-2
2017-1

2017-2
Valboforskarna 2018-1

Valboforskarna-2018-2

Valboforskarna-2019-1

Valboforskarna-2019-2

Valboforskarna 2020-1

Valboforskarna 2020-2


Valboforskarna 2021-1