Valbo-Ryr

Släktdata om Valbo-Ryr
Klicka här

Publikationer
Konfirmander i Torp och Valbo-Ryr 1901-2000  (2010)
För info: Anita och Kurt Åke Karlsson tel, 0524-22014 eller e-post hattefjell@telia.com
Pris 400 kronor plus frakt.

Projekt
Föreningen Valbo-Ryrs sockenbok arbetar med en omfattande sockenbeskrivning om Valbo-Ryr.
Har Du bilder eller annan information om Valbo-Ryr kontakta  Anita och Kurt Åke Karlsson tel, 0524-22014 eller e-post hattefjell@telia.com